Flipover

Wallpapers

Hæng et stort stykke papir op på væggen og tegn skabelonen af. Du kan også projicere skabelonen op på papiret via PowerPoint-udgaven – og send derved et professionel signal til dine mødedeltagere, også selv om du ikke synes, at du kan lave et landskab med frihåndtegning.


Wallpaper 1

Side 154 i bogen (4. udgave, april 2022)

Tegn skabelonen af – evt. ved at projicere PowerPoint-udgaven op på papiret – brug evt. flere flipoverark. skriv f.eks. faldgruber i kløften, hvordan I imødegår faldgruberne på broerne/pilene over kløften. Skriv løsninger i trækronerne evt. kan du tegne flere træer.

 

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 2

Denne skabelon en god måde at starte et møde/workshop på – specielt hvis der er et ”tungt” emne på programmet. Mødet startes med at klarlægge, hvilket udbytte der skal opnås. Desuden er der plads til at beskrive dagsorden for mødet samt hvilke roller deltagerne indtager under mødet . Under ”regler” beskriver gruppen de adfærdsregler, der skal gælde for det pågældende møde. Denne skabelon er god til at sætte mødet på det rette ”spor” fra starten og dermed spare tid og skabe større effekt.

I kan skrive direkte på wallpaperet eller bruge post-it.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 3

Dette wallpaper er ligesom wallpaper 2 velegnet til workshop. Du kan også bruge den til andre møder eller kurser og fastholde formål og program gennem dagen og det ønskede eller det faktiske udbytte.

Her kan du hente en pdf-udgave.


Wallpaper 4

Denne faseopdelte pil kan du f.eks. bruge til at visualisere en projektbeskrivelse, hvor de fire faser vises, drøftes og udvikles.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 5

Træet kan du bruge i mange sammenhænge. I dette tilfælde handler det om at afklare nogle fælles værdier og derefter beslutte, hvordan de får indflydelse på gruppens handlinger.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 6

Trappemodellen kan du bruge til at visualisere en udvikling f.eks. kompetenceudvikling af en person eller et team.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 7

Brug denne skabelon, når I skal visualisere en proces – skridt for skridt.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 8

Dette er en klassisk skabelon til en strategisk dialog. Den kan I bruge på flere måder, f.eks. ved at hver enkelt deltager starter med at udfylde alle fire spørgsmål (f.eks. på post-it), hvorefter I tager en fælles drøftelse i gruppen.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en word-udgave.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 10

 

I bogen Bedre mødekultur” side 76 kan du se et eksempel på denne skabelon i udfyldt stand. Skabelonen er velegnet ved et møde/workshop, hvor deltagerne skal hæve sig op i helikopteren og diskutere, hvordan der kan skabes forbedringer inden for et givent problemområde.

I feltet ”Dagsorden” noterer gruppen en køreplan for mødet med tidsangivelser. I feltet ”Vores resurser” noterer gruppen de resurser, der i dag er til rådighed inden for det området. Det kan for eksempel være medarbejdere, der har nogle særlige relevante kompetencer. I feltet ”Hvor er vi i dag?” beskriver gruppen kort situationen som den er pt. – med særlig fokus på de områder, der bør forbedres. I feltet ”Hvor vil vi hen?” beskriver gruppen kort og konkret målene – altså hvordan vil vi gerne være/agere i fremtiden. I feltet ”Hvad skal der til?” beskrives konkret, hvilke handlinger der skal igangsættes for at nå hen, hvor vi gerne vil være.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en word-udgave.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en word-udgave.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en word-udgave.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Webinar drejebog

Drejebog til webinar

Lad dig inspirere af denne skabelon.

Her kan du hente en skabelon tilpasset word.

I skabelonen kan du med fordel INDSÆTTE en skjult tabel, der sikrer, at oplysningerne til de enkelte punkter står pænt ud for hinanden.
Skriv teksten til punkt 1.
Gå op i menuen under “tabel”.
Under “indsæt” er der et punkt der hedder “rækker nedenfor” – vælg det.


Wallpapers

Wallpapers – 15 forskellige skabeloner

Hæng et stort stykke papir op på væggen og tegn skabelonen af. Du kan også projicere skabelonen op på papiret via PowerPoint-udgaven – og send derved et professionel signal til dine mødedeltagere, også selv om du ikke synes, at du kan lave et landskab med frihåndtegning. Har du ikke papir i så stor størrelse, så brug flere flipoverark. Skriv input undervejs i mødet direkte på wallpaperet eller brug post-it.


Wallpaper 1

Side 154 i bogen (4. udgave, april 2022)

Tegn skabelonen af – evt. ved at projicere PowerPoint-udgaven op på papiret – brug evt. flere flipoverark. skriv f.eks. faldgruber i kløften, hvordan I imødegår faldgruberne på broerne/pilene over kløften. Skriv løsninger i trækronerne evt. kan du tegne flere træer.

 

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 2

Side 156 i bogen (4. udgave, april 2022)
Denne skabelon en god måde at starte et møde/workshop på – specielt hvis der er et ”tungt” emne på programmet. Mødet startes med at klarlægge, hvilket udbytte der skal opnås. Desuden er der plads til at beskrive dagsorden for mødet samt hvilke roller deltagerne indtager under mødet . Under ”regler” beskriver gruppen de adfærdsregler, der skal gælde for det pågældende møde. Denne skabelon er god til at sætte mødet på det rette ”spor” fra starten og dermed spare tid og skabe større effekt.

I kan skrive direkte på wallpaperet eller bruge post-it.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 3

Side 156 i bogen (4. udgave, april 2022).
Dette wallpaper er ligesom wallpaper 2 velegnet til workshop. Du kan også bruge den til andre møder eller kurser og fastholde formål og program gennem dagen og det ønskede eller det faktiske udbytte.

Her kan du hente en pdf-udgave.


Wallpaper 4

Side 156 i bogen (4. udgave, april 2022).
Denne faseopdelte pil kan du f.eks. bruge til at visualisere en projektbeskrivelse, hvor de fire faser vises, drøftes og udvikles.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 5

Side 156 i bogen (4. udgave, april 2022).
Træet kan du bruge i mange sammenhænge. I dette tilfælde handler det om at afklare nogle fælles værdier og derefter beslutte, hvordan de får indflydelse på gruppens handlinger.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 6

Side 157 i bogen (4. udgave, april 2022).
Trappemodellen kan du bruge til at visualisere en udvikling f.eks. kompetenceudvikling af en person eller et team.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 7

Side 157 i bogen (4. udgave, april 2022).
Brug denne skabelon, når I skal visualisere en proces – skridt for skridt.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 8

Side 157 i bogen (4. udgave, april 2022).
Dette er en klassisk skabelon til en strategisk dialog. Den kan I bruge på flere måder, f.eks. ved at hver enkelt deltager starter med at udfylde alle fire spørgsmål (f.eks. på post-it), hvorefter I tager en fælles drøftelse i gruppen.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 9

Side 157 i bogen (4. udgave, april 2022).
Her er 3 af de seks tænkehatte. En enkelt variant af metoden er blot at benytte tre af de seks hatte ved vurdering af et forslag. Husk at alle har SAMME HAT på samtidig. Vi har vist wallpaperet som 3 flipoverark. Det er måske nemmere at få fat i flipoverark ift. større papirruller.

Se også skabelon nr. 15. Her kan du se, hvordan du kan bruge “De seks tænkehatte” til evaluering af et projekt.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 10

 

Side 158 i bogen (4. udgave, april 2022).
I bogen Bedre mødekultur” side 153 kan du også se et eksempel på denne skabelon i udfyldt stand. Skabelonen er velegnet ved et møde/workshop, hvor deltagerne skal hæve sig op i helikopteren og diskutere, hvordan der kan skabes forbedringer inden for et givent problemområde.

I feltet ”Dagsorden” noterer gruppen en køreplan for mødet med tidsangivelser. I feltet ”Vores resurser” noterer gruppen de resurser, der i dag er til rådighed inden for det området. Det kan for eksempel være medarbejdere, der har nogle særlige relevante kompetencer. I feltet ”Hvor er vi i dag?” beskriver gruppen kort situationen som den er pt. – med særlig fokus på de områder, der bør forbedres. I feltet ”Hvor vil vi hen?” beskriver gruppen kort og konkret målene – altså hvordan vil vi gerne være/agere i fremtiden. I feltet ”Hvad skal der til?” beskrives konkret, hvilke handlinger der skal igangsættes for at nå hen, hvor vi gerne vil være.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 11

Side 158 i bogen (4. udgave, april 2022).
Brug denne skabelon til at inspirere og åbne for nye tanker i forhold til udfordringer, mål og løsninger.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 12

Side 158 i bogen (4. udgave, april 2022).
Her er en klassisk skabelon til planlægning, hvor I analyserer opgaven, fastlægger mål, udvælger løsninger og aftaler en handlingsplan – evt. også en plan for kommunikationen og opfølgningen.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 13

Side 158 i bogen (4. udgave, april 2022).
Denne skabelon kan du bruge ved afslutning af en workshop eller et kursus. I dette eksempel er det fra et kursus i personlig planlægning.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 14

Side 80 i bogen (4. udgave, april 2022).
Denne skabelon er velegnet, når du skal evaluere et projekt. Skriv på post-it eller direkte på wallpaperet.

Her kan du hente en PowerPoint-udgave.


Wallpaper 15

Side 183 i bogen (4. udgave, april 2022).Du kan også bruge en skabelon, hvor du kombinerer et wallpaper med tankegangen fra “De seks tænkehatte”.

Her kan du hente en PowerPoint-udgave.


Kontakt os

Kontaktoplysninger

Mnemosyne Kurser og Forlag
Høsterkøbvej 51
2970 Hørsholm

Send mail eller brug kontaktformular

Tlf: 45 82 80 31

Mobil: 30 70 80 31


  Kurser m.m.

  Kurser, foredrag og webinarer

  Fotoet er fra et internt kursus hos Accura – deltagerne er i gang med at lave en øvelse, hvor de arbejder med at udarbejde en Mind Map på et aktuelt projekt.

  Vores bøger er blevet til ud fra en vision om at give vores kursusdeltagere topprofessionelt kursusmateriale – så kerneydelserne er vores kurser. Du finder dem på:

  Besøg Mnemosyne KurserBesøg Visuel Vision

  Om os

  Kirsten Andersen

  Konsulent, ejer firmaet ”Mnemosyne Kurser & Forlag”

  Besøg Mnemosyne Kurser

  • Uddannet agronom
  • Ansat frem til 1991 i Danske Slagterier med sekretariats- og kommunikationsopgaver.
  • Etableret Mnemosyne Kurser i 1991
  • Holder kurser og til foredrag – fra enetimer til foredrag for hundredvis
  • Udgav første bog i 1998
  • Skrevet og udgivet 7 bøger
  • Tilknyttet Mannaz i over 20 år.
  • Er i dag primært tilknyttet Teknologisk Institut
  • Ud over Teknologisk Institut finder du mig også som underviser hos IDA/IEF-fonden, FTF, Metropol og Forsikringsforbundet.
  • Medudvikler og gennemgående ekspert på flere e-læringskurser til Staten i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen, senest ”Personlig planlægning”, Få succes som mødeleder” og få endnu mere succes som mødeleder og facilitator”. Alle lanceret i 2017.
  • Medvirket ved adskillige webinarer gennem IDA/IEF-fonden og Teknologisk Institut
  • Medvirket ved Podcast om ”Effektive møder” udsendt af Teknologisk, august 2017
  • Medvirket i program om personlig udvikling på DR2. Medvirket i pengemagasinet på DR1 i program om den danske mødekultur.
  • Gift med Steen Petersen, mor til to børn, Kristin fra 1998 og Ulrik fra 2001.
  • Base: Høsterkøb i Rudersdal kommune

  Kirsten i gang med webinar hos Teknologisk Institut.

  Internt kursus ”Planlæg bedre” for Mann Diesel.

  Glimt fra workshop om effektive møder.

  Claus Bekker Jensen

  Konsulent, illustrator og ejer firmaet Visuel Vision

  Besøg Visuel Vision

  • Baggrund som kontorchef og uddannelseschef i DSB, hvor jeg arbejdede med personale- og uddannelsesudvikling.
  • Arbejdede sideløbende, i eget regi, som illustrator og billedkunstner.
  • Etablerede i 1995 egen virksomhed Visuel Vision, der udbød en vifte af kurser og ydelser indenfor områderne visuel og kreativ formidling, bedre mødekultur, Mind Mapping og præsentationsteknik.
  I dag er det at ”skabe forståelse gennem fælles billeder” grundlaget for de opgaver, jeg kaster mig ud i. Det kan være:
  • som underviser på kurser i ”Grafisk facilitering” og ”Visuel formidling”, hvor jeg har trænet flere tusinde undervisere, konsulenter og andre formidlere i at transformere ord og faglige begreber til et inspirerende og forståeligt visuel sprog – herunder brug af tegneteknik og grafiske metoder.
  • som visuel referent ved konferencer, workshops o.lign. hvor tegnede referater på kæmpepapirer
  giver alle involverede et fantastisk overblik.
  • som illustrator af bøger, publikationer og kursusmaterialer.
  • som udvikler af visuelle flows, der gør komplicerede processer overskuelige.

  Claus i sit es! Her i gang med en wallpaper om hvorfor der er en god ide at anvende visuel facilitering.

  Claus og Kirsten gennemførte et forløb om bedre mødekultur og mødeledelse for lærerne og ledelse på Kirsebærskolen og Lykkebo Skole i Valby. Her er det visuelle referat som Claus har udarbejdet fra det indledende seminar.

  Og her ser du de temaer, som Claus behandler på kurser i grafisk facilitering.


  Kursus i forhandlingsteknik

  Forhandlingsteknik – grundlæggende værktøjer og teknikker

  Får du altid det, du beder om?
  Forhandlingsteknik handler om, hvordan du ved at forberede dig professionelt og mestre effektive teknikker forbedrer dine forhandlingsresultater. På kurset får du en række grundlæggende værktøjer og teknikker, der styrker dine færdigheder, og dermed sikrer dig bedre forhandlingsresultater.

  Kursets indhold:

  Win-win-filosofien
  Kan det lade sig gøre at gennemføre en forhandling, hvor begge parter føler, at de går ud af forhandlingen som vindere? Ja, det kan det. Det handler blandt
  andet om at få afdækket parternes virkelige interesser.

  Den professionelle forberedelse
  Kom bag om standpunkterne og afdæk dine egne og modpartens reelle interesser og behov.

  Model der L-Ø-F-T-E-R en forhandling
  En universel model, hvori der indgår 6 faser.

  Gør kagen større
  Undgå at forhandlingen kun kommer til at handle om pris. Ved at tænke kreativt kan begge parter opnå et bedre forhandlingsresultat.

  Forhandlerens indflydelsesstil
  Hvilken stil er din foretrukne – den undvigende, den eftergivende, den kompromissøgende, den konkurrerende eller den samarbejdende? Hvilken stil er den bedste, hvornår? Hvordan takler du f.eks. en meget konkurrerende forhandler.

  21 tricks
  ”Bad Guy – Good Guy”, ”Salamiteknikken” og ”Vildledende oplysninger” er blot nogle af de 21 tricks, der hyppigt anvendes i forhandlinger. Kan du først sætte navn på et trick, er det nemmere at imødegå.

  Byg bro over kommunikationskløften
  Sommetider går kommunikationen nemt. Den anden part er med på ideen. Andre gange fungerer kommunikationen ikke. ”Vi kom ikke rigtigt på bølgelængde”, lyder forklaringen. Eller sagt med andre ord. ”Vi fik ikke etableret broen over kløften”. Og uden en bro er det umuligt at overbevise den anden om, at det er besværet værd at komme over på din side.

  Sådan er kurset
  Kurset er praktisk og jordnært. Du bliver aktivt involveret i forhandlingsøvelser i et forum, hvor fejl er tilladt. Inden kurset modtager du bogen ”Løft dine forhandlinger”, så du har mulighed for at sætte dig ind i noget af stoffet på forhånd.

  Målgruppe
  Alle der ønsker at få mere ud af deres forhandlinger.

  Varighed
  Firmakurser tilpasses jeres ønsker. Det kan gennemføres som 1 eller 2 dages kursus. Kontakt: Kirsten Andersen; ka@mnemosyne.dk

  Er du mere interesseret i et kort kursus, f.eks. 3½ time kan det også lade sig gøre.

  Underviser
  Kirsten Andersen, Mnemosyne kurser & forlag


  Skabeloner

  Skabeloner

  Du skal kende din modparts interesser og behov
  ligeså godt som dine egne.

  “Den professionelle forberedelse” er et centralt emne i bogen og på vores kurser i forhandlingsteknik.

  Forberedelsesskema til forhandlinger
  Side 32-33 i bogen.

  Lad dig inspirere af denne skabelon.

  Her kan du hente en pdf-udgave.
  Her kan du hente en skabelon tilpasset word.

   

   

  Handlingsplan
  Side 124 i bogen

  Lad dig inspirere af denne skabelon.

  Her kan du hente en pdf-udgave.
  Her kan du hente en skabelon tilpasset word.


  Uddrag fra bogen

  Uddrag fra bogen

  Få et indtryk af bogen “Løft dine forhandlinger – privat og på jobbet”.

  Se bogens indholdsfortegnelsen her.

  Har du lyst til en helt kapitel fra bogen “Løft dine forhandlinge – privat og på jobbet”, så finder du det her.

  Hent kapitel 1 om de strategiske overvejelser.


  Om forfatteren

  Om forfatteren

  Konsulent Kirsten Andersen, ejer firmaet “Mnemosyne Kurser & Forlag
  ”Jeg elsker at undervise – elsker at videreformidle nogle gode værktøjer, som kursusdeltagerne kan bruge allerede næste dag.”

  I 1991 etablerede jeg Mnemosyne kurser og udvidede senere med forlagsvirksomhed, så firmaet i dag hedder Mnemosyne Kurser & Forlag. Jeg har i mange år holdt masser af kurser og foredrag i forhandlingsteknik.

  Derudover vil du kunne finde mig i forbindelse med kurser med titlerne Bedre mødekultur/ Effektive møder, Mind Map teknik og hukommelsesteknik, Målrettet læsning, Præsentation og argumentation”, Professionelle præsentationer med power og personlighed og Planlæg bedre – få mere tid. Jeg samarbejder med andre kursusudbydere. Jeg gennemfører åbne kurser for Teknologisk Institut i Forhandlingsteknik og gennem IDA udbydes i foråret 2024 gå-hjem møde, 4 timer. De er åbne for alle, se nærmere under menuen “Kurser”.

  Jeg er oprindelig uddannet agronom, og inden jeg blev selvstændig arbejdede jeg 8 år i brancheorganisationen Danske Slagterier med sekretariats- og informationsopgaver. Jeg er gift og har to børn født i 1998 og 2001.

  Jeg er medforfatter til alle bøgerne, i alt 10 bøger. Flere af bøgerne har dannet grundlag for e-læringskurser udviklet af Moderniseringsstyrelsen. Det gælder bogen ”Visuel Mind Mapping”, Bedre mødekultur” og ”Planlæg bedre – få mere tid”.