Uddrag fra bogen

Et effektivt møde er ikke nødvendigvis et møde, hvor mødelederen styrer med hård hånd. Et effektivt møde er et velgennemtænkt møde, hvor formål, emnevalg, metodevalg, tidsdisponering, deltagerkreds og selve mødeprocessen går op i en højere enhed.

Se bogens indholdsfortegnelsen her

Se et uddrag af kapitel 2 ”Mødeindkaldelsen ubrugelige stikord eller …” her