Wallpapers – 15 forskellige skabeloner

Hæng et stort stykke papir op på væggen og tegn skabelonen af. Du kan også projicere skabelonen op på papiret via PowerPoint-udgaven – og send derved et professionel signal til dine mødedeltagere, også selv om du ikke synes, at du kan lave et landskab med frihåndtegning. Har du ikke papir i så stor størrelse, så brug flere flipoverark. Skriv input undervejs i mødet direkte på wallpaperet eller brug post-it.


Wallpaper 1

Side 154 i bogen (4. udgave, april 2022)

Tegn skabelonen af – evt. ved at projicere PowerPoint-udgaven op på papiret – brug evt. flere flipoverark. skriv f.eks. faldgruber i kløften, hvordan I imødegår faldgruberne på broerne/pilene over kløften. Skriv løsninger i trækronerne evt. kan du tegne flere træer.

 

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 2

Side 156 i bogen (4. udgave, april 2022)
Denne skabelon en god måde at starte et møde/workshop på – specielt hvis der er et ”tungt” emne på programmet. Mødet startes med at klarlægge, hvilket udbytte der skal opnås. Desuden er der plads til at beskrive dagsorden for mødet samt hvilke roller deltagerne indtager under mødet . Under ”regler” beskriver gruppen de adfærdsregler, der skal gælde for det pågældende møde. Denne skabelon er god til at sætte mødet på det rette ”spor” fra starten og dermed spare tid og skabe større effekt.

I kan skrive direkte på wallpaperet eller bruge post-it.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 3

Side 156 i bogen (4. udgave, april 2022).
Dette wallpaper er ligesom wallpaper 2 velegnet til workshop. Du kan også bruge den til andre møder eller kurser og fastholde formål og program gennem dagen og det ønskede eller det faktiske udbytte.

Her kan du hente en pdf-udgave.


Wallpaper 4

Side 156 i bogen (4. udgave, april 2022).
Denne faseopdelte pil kan du f.eks. bruge til at visualisere en projektbeskrivelse, hvor de fire faser vises, drøftes og udvikles.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 5

Side 156 i bogen (4. udgave, april 2022).
Træet kan du bruge i mange sammenhænge. I dette tilfælde handler det om at afklare nogle fælles værdier og derefter beslutte, hvordan de får indflydelse på gruppens handlinger.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 6

Side 157 i bogen (4. udgave, april 2022).
Trappemodellen kan du bruge til at visualisere en udvikling f.eks. kompetenceudvikling af en person eller et team.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 7

Side 157 i bogen (4. udgave, april 2022).
Brug denne skabelon, når I skal visualisere en proces – skridt for skridt.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 8

Side 157 i bogen (4. udgave, april 2022).
Dette er en klassisk skabelon til en strategisk dialog. Den kan I bruge på flere måder, f.eks. ved at hver enkelt deltager starter med at udfylde alle fire spørgsmål (f.eks. på post-it), hvorefter I tager en fælles drøftelse i gruppen.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 9

Side 157 i bogen (4. udgave, april 2022).
Her er 3 af de seks tænkehatte. En enkelt variant af metoden er blot at benytte tre af de seks hatte ved vurdering af et forslag. Husk at alle har SAMME HAT på samtidig. Vi har vist wallpaperet som 3 flipoverark. Det er måske nemmere at få fat i flipoverark ift. større papirruller.

Se også skabelon nr. 15. Her kan du se, hvordan du kan bruge “De seks tænkehatte” til evaluering af et projekt.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 10

 

Side 158 i bogen (4. udgave, april 2022).
I bogen Bedre mødekultur” side 153 kan du også se et eksempel på denne skabelon i udfyldt stand. Skabelonen er velegnet ved et møde/workshop, hvor deltagerne skal hæve sig op i helikopteren og diskutere, hvordan der kan skabes forbedringer inden for et givent problemområde.

I feltet ”Dagsorden” noterer gruppen en køreplan for mødet med tidsangivelser. I feltet ”Vores resurser” noterer gruppen de resurser, der i dag er til rådighed inden for det området. Det kan for eksempel være medarbejdere, der har nogle særlige relevante kompetencer. I feltet ”Hvor er vi i dag?” beskriver gruppen kort situationen som den er pt. – med særlig fokus på de områder, der bør forbedres. I feltet ”Hvor vil vi hen?” beskriver gruppen kort og konkret målene – altså hvordan vil vi gerne være/agere i fremtiden. I feltet ”Hvad skal der til?” beskrives konkret, hvilke handlinger der skal igangsættes for at nå hen, hvor vi gerne vil være.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 11

Side 158 i bogen (4. udgave, april 2022).
Brug denne skabelon til at inspirere og åbne for nye tanker i forhold til udfordringer, mål og løsninger.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 12

Side 158 i bogen (4. udgave, april 2022).
Her er en klassisk skabelon til planlægning, hvor I analyserer opgaven, fastlægger mål, udvælger løsninger og aftaler en handlingsplan – evt. også en plan for kommunikationen og opfølgningen.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 13

Side 158 i bogen (4. udgave, april 2022).
Denne skabelon kan du bruge ved afslutning af en workshop eller et kursus. I dette eksempel er det fra et kursus i personlig planlægning.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 14

Side 80 i bogen (4. udgave, april 2022).
Denne skabelon er velegnet, når du skal evaluere et projekt. Skriv på post-it eller direkte på wallpaperet.

Her kan du hente en PowerPoint-udgave.


Wallpaper 15

Side 183 i bogen (4. udgave, april 2022).Du kan også bruge en skabelon, hvor du kombinerer et wallpaper med tankegangen fra “De seks tænkehatte”.

Her kan du hente en PowerPoint-udgave.