Anmeldelser

En lektørudtalelse er en vurdering, som er skrevet af en bibliotekar eller ekspert til brug for bibliotekerne. Det er  Dansk BiblioteksCenter, der står for opgaven. Det er kun få bøger, der slipper gennem nåleøjet og får en lektørudtalelse. Alle bøger i Mnemosyne-serien har fået lektørudtalelse. Det er kun 1. udgave, der får lektørudtalelse.

Bedre mødekultur
Bogen er en slags kogebog for mere effektive og interessante møder. Det starter med “den motiverende mødeindkaldelse”, som er velforberedt og lægger op til, at også mødedeltagerne forbereder sig. Bogen fortsætter traditionelt med at beskrive rammerne omkring mødet og mødelederens rolle. Dernæst facilitering, som også er beskrevet i anden litteratur, mødedeltagernes rolle og referentens ansvar. Men med nogle metoder af mere fancy karakter i form af “6 tænkehatte”, “det kreative møde”, “caféseminar” og “open space” begynder bogen at skille sig ud fra mængden og give værktøjer til at løfte mødet op over det konventionelle. Uanset hvor professionelt man griber sin mødeforberedelse an, vil man altid kunne risikere at en enkelt negativ deltager kommer til at blokere for den konstruktive udvikling. Eller andre typiske mødeproblemer vil opstå. Også her er der vink og råd at hente ud fra denne grundlæggende tilgang: vær hård ved problemet, men blød ved personen. Den dynamiske mødeleder må være utrættelig i sine bestræbelser for at vende det destruktive til det konstruktive. De 2 forfattere er: Kirsten Andersen, indehaver af en virksomhed, der udbyder kurser i kommunikation og Claus Bekker Jensen, uddannelsesleder, illustrator og billedkunstner. Sidstnævnte har naturligvis også illustreret bogen, som er sat i en stor åben opsætning med masser af afsnit og overskrifter

Lektør: Ellen Lind Jensen