Kurser, foredrag og webinarer

Fotoet er fra et internt kursus hos Accura – deltagerne er i gang med at lave en øvelse, hvor de arbejder med at udarbejde en Mind Map på et aktuelt projekt.

Vores bøger er blevet til ud fra en vision om at give vores kursusdeltagere topprofessionelt kursusmateriale – så kerneydelserne er vores kurser. Du finder dem på:

Besøg Mnemosyne KurserBesøg Visuel Vision