Opfølgning – aftaler over en længere møderække


Side 137 (4. udgave, april 2022) i bogen “Bedre mødekultur”.

Denne skabelon giver overblik over aftaler i en længere møderække. oversigten er et supplement til referatet fra de enkelte møder.

Aftalerne fra det enkelte møde gengives i kort form. Ved det efterfølgende møde markeres, hvilke opgaver der er klaret evt. med grå overstrygning. De opgaver, der er klaret, skal ikke stå der i al evighed, men slettes efter et par mødegange, så kun de udestående opgaver står tilbage.

Her kan du hente en skabelon tilpasset word.

Skema til opfølgning


Her er et bud på en skabelon til brug ved opfølgning. Skabelonen kan projektlederen udfylde løbende. Efterhånden som opgaverne får OK-status, kan de eventuelt slettes af skemaet.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en skabelon tilpasset word.