Wallpapers

Hæng et stort stykke papir op på væggen og tegn skabelonen af. Du kan også projicere skabelonen op på papiret via PowerPoint-udgaven – og send derved et professionel signal til dine mødedeltagere, også selv om du ikke synes, at du kan lave et landskab med frihåndtegning.


Wallpaper 1

Side 154 i bogen (4. udgave, april 2022)

Tegn skabelonen af – evt. ved at projicere PowerPoint-udgaven op på papiret – brug evt. flere flipoverark. skriv f.eks. faldgruber i kløften, hvordan I imødegår faldgruberne på broerne/pilene over kløften. Skriv løsninger i trækronerne evt. kan du tegne flere træer.

 

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 2

Denne skabelon en god måde at starte et møde/workshop på – specielt hvis der er et ”tungt” emne på programmet. Mødet startes med at klarlægge, hvilket udbytte der skal opnås. Desuden er der plads til at beskrive dagsorden for mødet samt hvilke roller deltagerne indtager under mødet . Under ”regler” beskriver gruppen de adfærdsregler, der skal gælde for det pågældende møde. Denne skabelon er god til at sætte mødet på det rette ”spor” fra starten og dermed spare tid og skabe større effekt.

I kan skrive direkte på wallpaperet eller bruge post-it.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 3

Dette wallpaper er ligesom wallpaper 2 velegnet til workshop. Du kan også bruge den til andre møder eller kurser og fastholde formål og program gennem dagen og det ønskede eller det faktiske udbytte.

Her kan du hente en pdf-udgave.


Wallpaper 4

Denne faseopdelte pil kan du f.eks. bruge til at visualisere en projektbeskrivelse, hvor de fire faser vises, drøftes og udvikles.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 5

Træet kan du bruge i mange sammenhænge. I dette tilfælde handler det om at afklare nogle fælles værdier og derefter beslutte, hvordan de får indflydelse på gruppens handlinger.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 6

Trappemodellen kan du bruge til at visualisere en udvikling f.eks. kompetenceudvikling af en person eller et team.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 7

Brug denne skabelon, når I skal visualisere en proces – skridt for skridt.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 8

Dette er en klassisk skabelon til en strategisk dialog. Den kan I bruge på flere måder, f.eks. ved at hver enkelt deltager starter med at udfylde alle fire spørgsmål (f.eks. på post-it), hvorefter I tager en fælles drøftelse i gruppen.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en word-udgave.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 10

 

I bogen Bedre mødekultur” side 76 kan du se et eksempel på denne skabelon i udfyldt stand. Skabelonen er velegnet ved et møde/workshop, hvor deltagerne skal hæve sig op i helikopteren og diskutere, hvordan der kan skabes forbedringer inden for et givent problemområde.

I feltet ”Dagsorden” noterer gruppen en køreplan for mødet med tidsangivelser. I feltet ”Vores resurser” noterer gruppen de resurser, der i dag er til rådighed inden for det området. Det kan for eksempel være medarbejdere, der har nogle særlige relevante kompetencer. I feltet ”Hvor er vi i dag?” beskriver gruppen kort situationen som den er pt. – med særlig fokus på de områder, der bør forbedres. I feltet ”Hvor vil vi hen?” beskriver gruppen kort og konkret målene – altså hvordan vil vi gerne være/agere i fremtiden. I feltet ”Hvad skal der til?” beskrives konkret, hvilke handlinger der skal igangsættes for at nå hen, hvor vi gerne vil være.

Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en word-udgave.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en word-udgave.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.


Wallpaper 13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Her kan du hente en pdf-udgave.
Her kan du hente en word-udgave.
Her kan du hente en powerpoint-udgave.