Om forfatteren

Konsulent Kirsten Andersen, ejer firmaet “Mnemosyne Kurser & Forlag
”Jeg elsker at undervise – elsker at videreformidle nogle gode værktøjer, som kursusdeltagerne kan bruge allerede næste dag.”

I 1991 etablerede jeg Mnemosyne kurser og udvidede senere med forlagsvirksomhed, så firmaet i dag hedder Mnemosyne Kurser & Forlag. Jeg har i mange år holdt masser af kurser og foredrag i forhandlingsteknik.

Derudover vil du kunne finde mig i forbindelse med kurser med titlerne Bedre mødekultur/ Effektive møder, Mind Map teknik og hukommelsesteknik, Målrettet læsning, Præsentation og argumentation”, Professionelle præsentationer med power og personlighed og Planlæg bedre – få mere tid. Jeg samarbejder med andre kursusudbydere. Jeg gennemfører åbne kurser for Teknologisk Institut i Forhandlingsteknik og gennem IDA udbydes i foråret 2024 gå-hjem møde, 4 timer. De er åbne for alle, se nærmere under menuen “Kurser”.

Jeg er oprindelig uddannet agronom, og inden jeg blev selvstændig arbejdede jeg 8 år i brancheorganisationen Danske Slagterier med sekretariats- og informationsopgaver. Jeg er gift og har to børn født i 1998 og 2001.

Jeg er medforfatter til alle bøgerne, i alt 10 bøger. Flere af bøgerne har dannet grundlag for e-læringskurser udviklet af Moderniseringsstyrelsen. Det gælder bogen ”Visuel Mind Mapping”, Bedre mødekultur” og ”Planlæg bedre – få mere tid”.