Om forfatterne

Om forfatterne

Kirsten Andersen

Konsulent, ejer firmaet ”Mnemosyne Kurser & Forlag”.

Selvstændig siden 1991. Inden da havde jeg arbejdet 8 år i brancheorganisationen ”Danske Slagterier” med sekretariats- og informations-opgaver.

Jeg holder kurser, seminarer, foredrag og webinarer om bedre mødekultur/effektive møder. Derudover underviser jeg i ”Forhandlingsteknik”, Planlæg bedre – få mere tid”, ”Mind Map teknik”, Notat- og referatteknik”, ”Præsentationsteknik, “Hukommelsesteknik” samt ”Hurtig og målrettet læsning”. Nogle af kurserne udbydes som åbne kurser gennem forskellige kursusudbydere og fagforeninger.
Min interesse for møder blev skabt i Danske Slagterier, hvor jeg oplevede værdien af velforberedte møder samt mødelederens – og referentens – magt og indflydelse. Og jeg fik vældig lyst til at udbrede kendskabet til gode og værdiskabende møder. Jeg har siden faciliteret problemløsningsmøder og holdt mange, mange kurser og foredrag om ”Effektive møder”. Derudover har jeg været med til at gennemføre en række projekter om bedre mødekultur i forskellige virksomheder. Desuden har jeg udviklet e-læningsprogrogrammer til staten om emnet senest i 2017, hvor “Få succes som mødeleder” og “Få endnu mere succes som mødeleder og facilitator” blev lanceret.

 

Claus Bekker Jensen

Konsulent og illustrator, ejer firmaet Visuel Vision.

Konsulent og illustrator, ejer firmaet “Visuel Vision”. “Skab forståelse gennem fælles billeder” er min grundlæggende filosofi som formidler. Jeg underviser primært inden for det visuelle/grafiske område på kurserne: “Grafisk facilitering”, “Visuel og kreativ formidling” og “Visuel Mind Mapping”. Virker desuden som visuel referent ved konferencer, workshops o.lign. Som illustrator arbejder jeg bl.a med illustration af bøger, publikationer og kursusmaterialer.


Om forfatterne

Om forfatterne

Kirsten Andersen

Konsulent, ejer firmaet ”Mnemosyne kurser og forlag”. Inden jeg blev selvstændig arbejdede jeg 8 år i brancheorganisationen Danske Slagterier med sekretariats- og informationsopgaver.

Jeg holder foredrag, webinarer, kurser og seminarer i ”Præsentationsteknik”, ”Undervisning – fra god til fremragende”, ”Bedre mødekultur/effektive møder”, ”Notat-og referatteknik”, ”Planlæg bedre – få mere tid”, Mindmap teknik”, ”Hukommelsesteknik”, ”Målrettet løsning” samt ”Forhandlingsteknik. På kurserne i præsentationsteknik er det vigtigste for mig, at deltagerne finder glæden ved at formidle. Når de grundlæggende værktøjer er i roden, så giver det mod og lyst til at eksperimentere med virkemidlerne og træde i karakter som formidler.

Anni Bjørn

Skuespiller og underviser. Jeg arbejder hovedsagelig som skuespiller og teaterinstruktør.
Derudover underviser jeg i personlig fremtræden, kropssprog og ”scenisk tale” for såvel skuespillere som personer fra andre erhverv. Jeg har hele vejen gennem min karriere været fast tilknyttet et kommunikationsfirma og har hjulpet mange mennesker med at få deres bedste ressourcer i spil. Jeg er uddannet psykoterapeut med de æstetiske modaliteter som afsæt.

Claus Bekker Jensen

Konsulent og illustrator, ejer firmaet “Visuel Vision”. “Skab forståelse gennem fælles billeder” er min grundlæggende filosofi som underviser. Jeg underviser og holder foredrag i “Visuel og kreativ formidling”; Visuel Mind Mapping,; Præsentationsteknik, ”Fængende PowerPoint, “Bedre mødekultur” og “Personlig planlægning”. Som illustrator hjælper jeg virksomheder med at omsætte processer, forretningsgange, visioner, strategier og andre budskaber til let forståelige inspirerende beskrivelser. Det sker i et visuelt sprog i form af blandt andet tegninger, metaforer, rammer, pile, symboler, farver m.m. Formatet kan være fra A4 til kæmpepapirer på væggen (wallpapers). Som “grafic recorder” faciliterer jeg møder, konferencer o.lign. på wallpapers.

Sven Ole Schmidt

Underviser, procesvært, skuespiller.
Med afsæt i en faglig baggrund som skuespiller har jeg i 30 år drevet selvstændig konsulentvirksomhed og udviklet kurset og seminarer i ledelse, kommunikation og samarbejde.
Jeg er optaget af at bakke mennesker op i at stå frit og frejdig frem og brænde igennem med deres fulde potentiale. Gennem årene har jeg bevæget mig i alle miljøer fra græsrødder til topchefer og er som sådan en erfaren allround sparringspartner for professionelle mundtlige formidlere. Som orkesterleder og sanger er jeg aktiv i to orkestre og har indimellem skuespilleropgaver på tv og i film.


Anmeldelser

Anmeldelser

En lektørudtalelse er en materialevurdering, som er skrevet af en bibliotekar eller ekspert til brug for vurdering af anvendelighed i biblioteker. Materialevurderinger produceres af Dansk BiblioteksCenter. Det er kun få bøger, der slipper gennem nåleøjet og får en lektørudtalelse. Alle bøger fra Mnemosyne har fået lektørudtalelse. Det er normalt kun 1. udgave, der får lektørudtalelse.
Her er et uddrag fra udtalelsen:

Kort om bogen

En introduktion til diverse teknikker, der gær den professionelle oplægsholder i stand til at gære sin præsentation mere fængende og opmærksomhedsskabende.

Beskrivelse

De fire forfattere lever alle af blandt andet at undervise i præsentationsteknik af forskellige karakter. Bogen er bygget op, så den samlet giver svar på i alt 101 spørgsmål, som de ofte bliver stillet. Hvert kapitel indledes med at præsentere de spørgsmål, som kapitlet besvarer. Den indeholder temaer som den gode begyndelse, håndtering af spørgsmål fra tilhørerne, brugen af den gode historie, kropssprog, stemmeføring, ordvalg, brug af hjælpemidler m.m. Er illustreret med små farvetegninger.

Vurdering

Bogen beskriver de relevante problemstillinger i den gode præsentation og er tydeligvis skrevet af fire praktikere, der ved hvad de taler om. Sproget er letflydende og den korte form gør den let at gå til.

Jytte Bræmer


Om bogen

Om bogen

Hvordan tryllebinder jeg mine tilhørere? Det er et af de i alt 101 spørgsmål, du får svar på i denne bog.

Vi er 4 forfattere, der selv står på scenen igen og igen og igen – og her får du vores erfaringer og hjerteblod. Forfatterne er Kirsten Andersen, Anni Bjørn, Sven Ole Schmidt og Claus Bekker Jensen.

Bogen er for alle, der har lyst til ny indspiration, hvad enten du skal holde et fagligt indlæg, undervise eller holde en privat tale.

Bogen er inddelt i afsnittene:

 • Forberedelse – brug opmærksomhedskurven
 • Glæd dig over spørgelystne tilhørere
 • Nu skal I bare høre – om storytellling
 • Lad kroppen tale
 • Vi kan ikke høre dig
 • Og nu til ordvalget
 • PowerPoint – åh nej, ikke flere bulletslides
 • Tænk, hvis man lige kunne tegne
 • Lav en personlig drejebog
 • Carpe diem – grib nuet og improviser
 • Skab nærvær
 • Den store forsamling
 • Kunsten at tryllebinde – også dne store forsamling
 • At undervise er at vise et under
 • Så er der fest

Præsentationsteknik

Af

Kirsten Andersen, Anni Bjørn, Sven Ole Schmidt og Claus Bekker Jensen