Anmeldelser

En lektørudtalelse er en materialevurdering, som er skrevet af en bibliotekar eller ekspert til brug for vurdering af anvendelighed i biblioteker. Materialevurderinger produceres af Dansk BiblioteksCenter. Det er kun få bøger, der slipper gennem nåleøjet og får en lektørudtalelse. Alle bøger fra Mnemosyne har fået lektørudtalelse. Det er normalt kun 1. udgave, der får lektørudtalelse.
Her er et uddrag fra udtalelsen:

Kort om bogen

En introduktion til diverse teknikker, der gær den professionelle oplægsholder i stand til at gære sin præsentation mere fængende og opmærksomhedsskabende.

Beskrivelse

De fire forfattere lever alle af blandt andet at undervise i præsentationsteknik af forskellige karakter. Bogen er bygget op, så den samlet giver svar på i alt 101 spørgsmål, som de ofte bliver stillet. Hvert kapitel indledes med at præsentere de spørgsmål, som kapitlet besvarer. Den indeholder temaer som den gode begyndelse, håndtering af spørgsmål fra tilhørerne, brugen af den gode historie, kropssprog, stemmeføring, ordvalg, brug af hjælpemidler m.m. Er illustreret med små farvetegninger.

Vurdering

Bogen beskriver de relevante problemstillinger i den gode præsentation og er tydeligvis skrevet af fire praktikere, der ved hvad de taler om. Sproget er letflydende og den korte form gør den let at gå til.

Jytte Bræmer