Skabeloner

Målgruppeanalyse fra Præsentationer der fænger, bind 1
Hvem kommer og oplever dig som formidler? Hvad ved de i forvejen? Hvor kan du hælpe dem videre? Det er blot nogle af spørgsmålene i målgruppeanalysen.

Du kan hente skemaet som wordfil.

Opmærksomhedskurven fra præsentationer der fænger, bind 1
Tegn dit indlæg ind på opmærksomhedskurven. lav først en brainstorm over indholdet, og tegn derefter de bedste idéer ind på kurven. Husk en stærk åbning inden du præciserer emne og mål/budskab og eventuelt din baggrund. Så følger selve kroppen i rpæsentationen med nogle gode forståelsesskabende highlight og til sidst en professionel afslutning, eventuelt i form af en konklusion efterfuldt af en opfordring til handling.

Opmærksomhedskurven er omtalt i Præsentationer der fænger, bind 1 på side 7-34 i bind 1 og på side 97 i bind 2.

Her kan du hente en pdf-fil med opmærksomhedskurven.