Analyse – tid på møder

Denne er ikke med i bogen.

Hvis du har en fornemmelse af, at din helt store tidrøver er ineffektive møder, så prøv dette ugeskema. Registrer hen gennem ugen, hvad du bruger din tid på – såvel forberedelse af møder og deltagelse i møder som referatskrivning.

Hvilket billede får du frem? Stod mødetiden mål med udbyttet? Kunne en bedre forberedelse have reduceret mødetiden? Kunne du eksempelvis have skrevet referatet umiddelbart efter mødet og have læst opgaven på kortere tid? Var der møder, du deltog i, hvor du reelt ikke behøvede at være til stede?

Prøv i en periode på f.eks. 3 uger. Indsæt både tiden du bruger til forberedelse, til selve mødet og til referatskrivning.

Hent en pdf-udgave af skeamet ”Analyse, anvendt tid på møder”