Anmeldelser

En materialevurdering er skrevet af en bibliotekar eller ekspert til brug for vurdering af anvendelighed i biblioteker.

Her er en lektørudtalelse fra Dansk BiblioteksCenter. Kun få bøger får lektørudtalelser, men alle Mnemosyens bøger er sluppet gennem nåleøjet og har fået flotte udtalelser. Lektørudtaleser gives normalt kun 1. gang en bog udkommer. Vi valgte dog at sende den nyeste udgave fra oktober 2015 ind, selvom også 1. udgave fik lektørudtalelse – og jes – den blev vurderet igen

Visuel Mind Mapping- 2015
Inspirerende introduktion til at tegne og skrive mind maps. Bergnet til studerende, oplægsholdere, undervisere, forfattere, talere mm.

Mind Mapping er en anerkendt hukommelsesteknik som denne bog tilfører det visuelle element. Mind maps kan f.eks. anvendes til undervisning, oplæg, taler og skriftlige opgaver. Bogen er bygget på enkle grundregler og husketeknikker. Formålet er at bevare dte store overblik på et enkelt stykke A4 eller A3 papir. der er et afsnit om større oplæg (satelit mind map), mind map for børn og brug af elektronik. Eksemplerne er henter fra privatliv, erhvervsliv, arbejdsliv osv. Bogne er gennemillustreret med mind maps.

Vurdering
Bogen kommer omkring mange områder hvor metoden kan bruges, ligesom den også genenmgår mange former for mind maps. De mange eksempler og redskaber kan enten direkte kopieres og anvendes eller bruges som inspiration til at opfinde egne. Den er letforståelig og kan efterfølgende bruges som opslagsbog.

Andre bøger om samme emne/genre
Denne 4. udgave er udvidet med et 20-siders kapitel om hukommelse. Bogen er en klassiker inden for sit felt, hvor der findes en del andre nyere titel, fx. Mindmaps, 2007

Til bibliotekaren
Et af de klassiske værker som kan afskaffes af alle biblioteker. hvis man er dækket godt ind med materiale om hukommelse, kan man eventuelt nøjes med den ældre udgave.

Erik Nicolaisen Høy