Kom i gang med Wallpaper

Forfatter Claus Bekker Jensen, Visuel Vision

”Et billede siger mere end tusinde ord”. Dette ordsprog udtrykker på fin vis grundtanken bag det at bruge wallpaper ved møder, workshops og konferencer. Ved at tænke i fælles billeder og bruge et visuelt sprog bliver det komplekse mere enkelt og forståeligt.

Metoden går kort fortalt ud på, at I skriver og især tegner på kæmpepapirer, der hænger på væggen. På papiret er normalt tegnet en skabelon, der leder deltagerne ind på de emner/problemstillinger, der skal visualiseres med enkle tegninger og få ord. Det drejer sig ikke om at fremstille flotte og kunstneriske tegninger. Enkle ikoner, tændstiksmænd, pile o. lign. er tilstrækkeligt til at give mening for deltagerne.

Wallpaper kan bruges på flere måder. Man kan lade en professionel ”grafic facilitator” tegne og skrive et slags visuelt referat af det, der sker og kommer ud af mødet. Et sådan visuelt referat skaber en helt anden forståelse af mødet end et traditionelt referat i dokumentform. En anden mulighed er at lade deltagerne selv tegne og skrive og dermed skabe større involvering.

Her ses en wallpaper, der sætter fokus på emnet ”Delegering i virksomheden”. Målet er at se mulighederne (og begrænsningerne) ved at sætte mere fokus på delegering. På wallpaperet er skabelonen tegnet på forhånd, og deltagerne skriver og placerer gule Post-It i de forskellige felter.

Wallpaperet udfyldet således:

  1. I området ”Gør vi i dag?” kommer deltagerne med input til, hvordan de delegerer i dag.
  2. I kløften placeres Post-It med input til, hvilke hindringer deltagerne oplever, der er i forbindelse med at delegere.
  3. På ”pilene” angives, hvordan disse hindringer overvindes, og hvem der har ansvar for, at det sker.
  4. I ”trækronerne” angives andre muligheder og idéer til delegering
  5. Under ”fordele” skrives de fordele, der er ved at udbrede delegering – for medarbejderne og for virksomheden.
  6. I området ”Hvordan får vi sat delegering på dagsorden?” skrives muligheder for at få ”delegering” synliggjort i det daglige på arbejdspladsen.

Efterfølgende kan wallpaperet enten hænges op i den form det har eller affotograferes og rundsendes. En tredje mulighed er at udsende både et foto og et ”renskrevet” referat af mødets resultater.

Du kan hente eller lade dig inspirere til fortegnede wallpaper på denne hjemmeside. Du kan hente dem som en PowerPoint – og projicere skabelonen op på selve papiret. Du kan bruge flipoverpapir, som du sætter sammen til et banner eller købe ”Hobbypapir” i ruller med 50 m papir i en bredde på 100 cm. Kan købes hos Global Papir.

Se også artiklen ”En anderledes pædagogisk dag ”. Her blev dagens pointer visualiseret – og til sidst skrev hvert årgangsteam på wallpaperet, hvordan de fremover ville bruge de tips og værktøjer, de havde arbejdet med.