Pædagogisk dag om bedre møder

Forfattere: Kirsten Andersen, Mnemosyne kurser & forlag og Claus Bekker Jensen, Visuel Vision

Solvangskolen i Farum valgte at sætte fokus på mødekulturen. Indledningsvis var ledelsen på kursus – og fandt der ud af, at det var oplagt at gennemføre en pædagogisk dag i efteråret for alle lærere og pædagoger samt kontoransatte på skolen, i alt omkring 60 deltagere. Vi var to konsulenter på opgaven. Vi underviste begge to – men derudover stod Claus for løbende at tegne på wallpaperet.

Formålet med dagen var, at deltagerne fik styrket teamsamarbejdet, opnåede viden om, hvad der gør et møde effektivt og energiskabende og sidst med ikke mindst fik lyst til at tage ansvar for og påvirke mødekulturen i gunstig retning

Det er selvfølgelig vigtigt, når man lægger navn til et ambitiøst formål, at dagen blev et skoleeksempel på et energifyldt og værdiskabende møde i sig selv.

Målene var nøje afstemt med ledelse. Der var blandt andet en tendens til, at årgangsteammøderne gik op i det, vi kalder drift, og at deltagerne for sjældent fik hævet sig op i helikopterperspektivet på møderne.

Målene blev konkret formuleret som følger:

At deltagerne kender en række værktøjer, de kan benytte til:

  • at planlægge et møde, således at der er overensstemmelse mellem formål (f.eks.drift/udvikling), dagsorden og delmål.
  • at gøre hverdagens møder mere dynamiske og kreative via kendskab til f.eks. stående møder- herunder nøddeknækkermøder, brainstormingsmetoder etc.
  • at udarbejde en motiverende mødeindkaldelse – herunder kender flere skabeloner også den meget enkle udgave.
  • at styre mødet hensigtsmæssigt hen imod målet
  • at udarbejde et konklusionsreferet, et akkumulationsreferat eller et visuel referat


Her afprøver deltagerne metoden ”Omvendt brainstorming”. Vi havde på forhånd hængt papir klar rundt omkring på skolen, så den enkelte gruppe straks kunne gå i gang med øvelsen.


Her holder alle årgangsteam et nøddeknækkermøde. 900 sekunder havde gruppen til rådighed til at give sparring på et konkret problem.


Årgangsteamene er i gang med det afsluttende møde om implementering af dagen tips, idéer og værktøjer.


Hovedkonklusionerne fra årgangstems implementeringsmøde bliver skrevet op på wallpaperet.

Efterfølgende har vi haft et opfølgningsmøde med hvert årgangsteam, og der overværet et møde og givet feedback til grupperne. Og de er blevet supergode til at holde møder. Og wallpaperet – ja det hænger på lærerværelse og minder alle om, at når vi nu skal til møder – kan vi ligeså holde nogle møder – hvor vi går derfra fyldt med energi og følelsen af, at det gjorde en forskel, at vi holdt mødet.